Show More

בשנת 2015 הוזמנתי לבצע מיתוג רחב למושב ערוגות הממוקם באזור השפלה. 

הקווים המנחים שקיבלתי מהנהלת המושב ליצירת השפה העיצובית היו שימוש בצבעיי אדמה וירק. לקווים מנחים אלו צירפתי ביצירת הלוגו קווים ארוכים המסמלים המשכיות, מעוף ויציבות וכמו כן, שימוש בצורה העגולה כשלמות גרפית המעניקה תחושה אסתטית נינוחה. 

פרוייקט מיתוג מושב ערוגות כלל עיצוב לוגו מחדש, כרטיס ביקור, נייר מכתבים, מעטפות ועוד.

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com