press to zoom
press to zoom

בשנת 2014 זכיתי במרכז רב משתתפים לעיצוב מחדש של לוגו "פורום אסיה ישראל לעסקים".

הפורום הוא הבית של הפעילות העסקית הישראלית מול אסיה.

כנסי הפורום מתקיימים בקביעות מאז שנת 2010, והם מהווים הזדמנות לנטוורקינג עסקי וממוקד, ובמה לרעיונות והעברת ידע עסקי.    

 

בתכנון הלוגו לפורום, השתמשתי בצבע האדום והכחול המשקפים את צבעי הדגלים של ישראל וסין המזוהה מאד כמרכז עיסקי מול ישראל. כמו כן, השתמשתי בפירוק האות A לשתי קורות בעלות עיגול המחבר בניהן בקודקוד, ולחיצת ידיים כגשר בינהן.