Show More

מיתוג לקבלן שיפוצי פנים וחוץ בניין. המיתוג כלל בניית לוגו, כרטיס ביקור, מעטפה ואתר.

בבניית השפה העיצובית החלטתי לפנות לקווים מודרניים ואלגנטים. הלוגו כלל פונט מעוגל ורך, וסמל בצבע הצהוב והכחול. הצבע הצהוב שמעביר אופטימיות, וחום, השתלב היטב ברעיון העיסקי שהתבקשתי להעביר. 

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com